Wo mniWobdźěłać

Moje mjeno je Edward Wornar, sym profesor sorabistiki na Lipšćanskej uniwersiće. Zaběram so pak tež z někotrymi druhimi rěčemi nimo hornjo- a delnjoserbšćiny: Znaju někotre druhe słowjanske rěče a we wšědnym žiwjenju rěču wosebje litawsce (ze žonu), rědšo tež jendźelsce, esperanto a kornisce.