awto

awto (hornjoserbšćina) wobdźěłać

substantiw, n wobdźěłać

 
awto
kazus singular dual plural
nominatiw awto awće awta
genitiw awta awtow awtow
datiw awtu awtomaj awtam
akuzatiw awto awće awta
instrumental pod awtom pod awtomaj pod awtami
lokatiw na awće na awtomaj na awtach


Ortografija

Dźělenje słowow: aw-to

Semantika

Woznamy:

[1] Z motorom ćěrjene jězdźidło, typisce ze štyrjomi kolesami z wobručemi. Na rozdźěl wot drezinow a ćahow njejězdźi po kolijach, na rozdźěl wot lokomobilow njećěri so z paru. W spisownej rěči je awto neutrum, we wobchadnej rěči so tež wužiwa jako maskulinum (tón awtow, toho awtowa).

Pochad:

[1] Skrótšene z awtomobil

Synonymy:

[1] kara

Hyperonymy:

[1] jězdźidło, jězdło

Hyponymy:

[1] kombij, limuzina, kabriolej, nakładne awto, bus, awtobus, transporter

Wotwodźene wopřijeća:

awtowy, awtodróha, awtocamping, bjezawtowy, awtokolona, awtoradijo, awtotura, awtotransporter, awtobus


Přełožki wobdźěłać

Zapadosłowjanske wobdźěłać
Wšitke wobdźěłać

Referency a dalše informacije

 
Commons