testować

testować(hornjoserbšćina)Wobdźěłać

werbWobdźěłać

wosoba singular dual plural
1. testuju testujemoj testujemy
2. testuješ testujetej (-taj) testujeće
3. testuje testujetej testuja (testuju)
aspekt ip
transgresiw testujo, testujcy, testowawši
prezensowy particip testowacy
preteritowy particip testowany
ł-forma testował, testowała, testowało,
dual: testowałoj, plural: testowali (testowałe)
werbalny substantiw testowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. testowach testowachmoj testowachmy
2. testowaše testowaštej testowašće
3. testowaše testowaštej testowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. testujmoj testujmy
2. testuj testujtej (-taj) testujće
3. testuj, njech testuje testujtej (-taj) njech testuja (testuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: te-sto-wać

Wurjekowanje

IPA: [testou̯ač]

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne testowaše je 2x dokładźene, testowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wupruwować; pruwować; přepruwować

Přikłady:

[1] Štož wšak Sabina wědźeć njesmědźeše, wědźeše wón Do noweje twornje w dolinje a do nowych chěžkow w płonym dólčku na zwisu běchu zaćahnyli jenož najspušćomniši ludźo, testowani a přeswědčeni do najhłubšeje fałdy myslow a mozow, a njeby so ani kuska tajiło, zo něchtó ze zwiskami do ranja ani nětkole ani w přichodźe njesmě wobydlić parcelu w něhdušej wišnjowej zahrodźe. (Brězan)
Samo so , zo so eksperimenty Druheho wotdźělenja poprawom na to njeměrjachu, wosebje njerjane a mało inteligentne babyje produkować, skerje nawopak ale kak daloko so problem wuběra wupřatych kajkosćow hižo rozrisał, da so wězo při kontrarnych prirodnych wočakowanjach najlěpje testować, 21 8 dokelž bychu so tule móžne změny najbóle signifikantnje zjewić dyrbjeli. (Brězan)
Nowe móžnosće nakupowanja kaž tež pućowanja so testowachu. (Rozhlad 1993)
Testowaše wosobu Borboru Brandec, jako njeby Borbora Brandec była, ale cyle druha, pódlanska wosoba, testowaše Borboru Brandec z njewuchilnej sympatiju: Borbora lubuje Siggija, ale zli ludźo nochcedźa, zo wona jeho lubuje. (Młynkowa)
Borbora so testowała. (Młynkowa)
A spodźiwanja hódne to hižo , hdyž so tu - nimale lětdźesatk do zasłužbneho pospyta Berlinskeho Kinderbuchverlag a k adapciji klasiskich mytow - serbska powěsć na to testowaše, hač hodźa so z njej prašenja čłowjestwa w temporarnym šaće přehrać. (Rozhlad 1996)
Bychmy tež Noweho móhli testować. (Wornar)
Wězo wona tež mjezy tolerancy testuje při wobdźěłanju čućiwych a tabuizowanych temow, na přikład tolerancy jedneje (narodneje) mjeńšiny k druhej (gay) mjeńšinje we wuběrnje zmištrowanym skeču programa Serbskeje telewizije (Rozhlad 1999)


PřełožkiWobdźěłać