zwonječesćować

wosoba singular dual plural
1. zwonječesćuju zwonječesćujemoj zwonječesćujemy
2. zwonječesćuješ zwonječesćujetej (-taj) zwonječesćujeće
3. zwonječesćuje zwonječesćujetej zwonječesćuja (zwonječesćuju)
aspekt ip
transgresiw zwonječesćujo, zwonječesćujcy, zwonječesćowawši
prezensowy particip zwonječesćowacy
preteritowy particip zwonječesćowany
ł-forma zwonječesćował, zwonječesćowała, zwonječesćowało,
dual: zwonječesćowałoj, plural: zwonječesćowali (zwonječesćowałe)
werbalny substantiw zwonječesćowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. zwonječesćowach zwonječesćowachmoj zwonječesćowachmy
2. zwonječesćowaše zwonječesćowaštej zwonječesćowašće
3. zwonječesćowaše zwonječesćowaštej zwonječesćowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. zwonječesćujmoj zwonječesćujmy
2. zwonječesćuj zwonječesćujtej (-taj) zwonječesćujće
3. zwonječesćuj, njech zwonječesćuje zwonječesćujtej (-taj) njech zwonječesćuja (zwonječesćuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zwo-nje-če-sćo-wać

Wurjekowanje

IPA: zu̯ɔnʲeʧesʧou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne zwonječesćowaše je 0x dokładźene, zwonječesćowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Samo wjele Israelitam zespodoba so jeho kult, woni woprowachu přiboham a zwonječesćowachu sabat. (Stary zakoń 1976)
Za jeho čas so přez njeho poradźi, pohanow z jich kraja wutupić; tohorunja wonych ludźi, kotřiž w Dawidowym měsće w Jerusalemje sedźachu a běchu sej hród natwarili, z kotrehož won wupady činjachu, swjatnišćo kołowokoło zwonječesćowachu a čistoće jara škodźachu. (Stary zakoń 1976)
Njepřisahajće křiwje na moje mjeno; njezwonječesćuj mjeno swojeho Boha! (Stary zakoń 1976)


Přełožki

wobdźěłać